สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี

Tags: ตะวันออกเฉียงเหนือ, อีสาน, อุบลราชธานี, เมือง

ภาค: อุบลราชธานี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี
ประเภท    สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่    207 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เวลาทำการ    จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น., หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
โทรศัพท์    08 6460 1013 
โทรสาร       0 4531 5115


ดู สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยิ่งเจริญปาร์ค ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า