สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองคาย

Tags: ตะวันออกเฉียงเหนือ, อีสาน, หนองคาย, เมือง

ภาค: หนองคาย

สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองคาย
ประเภท    สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่    197 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เวลาทำการ    จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์    08 1237 0040, 08 6450 1070,08 6450 1018 
โทรสาร    -


ดู กสท สุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า