สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยิ่งเจริญปาร์ค

Tags: ตะวันออกเฉียงเหนือ, อีสาน, อุดรธานี, ยิ่งเจริญปาร์ค, เมือง

ภาค: อุดรธานี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยิ่งเจริญปาร์ค
ประเภท    CAT Shop
ที่อยู่    ห้างยิ่งเจริญปาร์ค (หน้าสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 1 บริเวณลานโปรโมชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เวลาทำการ    ทุกวัน : 10.00 - 21.00 น.
โทรศัพท์    0 8646 01120-21
โทรสาร
0 8123 80107


ดู สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยิ่งเจริญปาร์ค ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า